Žuta točka – Filantropija u Hrvatskoj 2023.

Molimo Vas, klinite i ispunite formular kako bismo Vam dokument mogli poslati e-mailom.

Zuta tocka zajednicka
Zuta tocka 1
Zuta tocka 2
IMG_0898
IMG_0995
IMG_1002
IMG_0987
IMG_0968-Edit-2
IMG_0932
IMG_0426
IMG_0402
IMG_0363
IMG_0434_opt
IMG_0410_opt

Novosti

Zaklada Žuta točka osnovana je sa svrhom izgradnje filantropske i fundraising kulture u Hrvatskoj kroz međusektorsku suradnju civilnog, javnog i poslovnog sektora te aktivnu ulogu građana-donatora.

Zaklada želi djelovati u području razvoja filantropije i fundraisinga kako bi se povećao kapacitet hrvatskog društva za učinkoviti altruizam.

Proizašla je iz pilot projekta „Žuta točka“ koji je pokrenut 2021. godine s ciljem poticanja neprofitnih organizacija na pokretanje fundraising aktivnosti kako bi postale financijski održive, povećale svoj društveni utjecaj i socijalni kapital, poboljšale svoju komunikaciju u javnosti, postigle veću razinu transparentnosti u financijskom upravljanju, imale visoku razinu etičkih standarda u prikupljanju donacija od građana i tvrtki te postale kapacitiran partner – tamo gdje se na civilno društvo delegiraju poslovi kojima se javna vlast ne može baviti, što je u skladu s praksom zrelih demokracija.