O Zakladi

Zaklada je osnovana sa svrhom izgradnje filantropske i fundraising kulture u Hrvatskoj kroz međusektorsku suradnju – civilnog, javnog i poslovnog sektora te aktivnu ulogu građana-donatora.

Svrha Zaklade je podrška neprofitnim organizacijama u filantropskim i fundraising aktivnostima te jačanje individualne i korporativne filantropije i socijalnog kapitala.

Djelatnosti koje Zaklada obavlja su:

  • Informiranje javnosti o djelovanju i svrsi Zaklade;
  • Provedba istraživanja o filantropiji i fundraisingu;
  • Organizacija javnih događanja, skupova, edukacija, dobrotvornih priredbi i večera;
  • Izdavačka i promidžbena djelatnost;
  • Dodjela nagrada za promicanje filantropije i fundraising-a;
  • Drugi poslovi i aktivnosti radi promocije svrhe Zaklade i stjecanja imovine kojima se pridonosi ostvarivanju svrhe zbog koje je Zaklada osnovana.

Upraviteljica Zaklade

Mladenka Majerić

Upravni odbor

Maja Glavas Vodopija

Maja Glavaš Vodopija

predsjednica Upravnog odbora

Melita Pavlek

Melita Pavlek

Antonija Simunkovic

Antonija Šimunković

Durdica_Mostarcic

Đurđica Mostarčić

Gordan Novak

Gordan Novak