Savjetovanje o lokalnoj samoupravi

Na Savjetovanju o lokalnoj samoupravi u Poreču predstavljeni rezultati istraživanja “Jesu li građani Hrvatske dobri ljudi?”, koje je Zaklada Žuta točka provela u 2023. godini o stanju filantropije i kulture doniranja u Hrvatskoj

Post Cover

U Poreču je, u organizaciji Udruge gradova, od 22. do 24. svibnja 2024. održano Savjetovanje o lokalnoj samoupravi. Udruga gradova je pokazala iznimne organizacijske sposobnosti i na Savjetovanje dovela stručne predavače i predavačice, koji su imali ukupno 29 tematskih izlaganja i zanimljivih prezentacija o aktualnim temama.

Na poziv organizatora, na Savjetovanju su sudjelovale i predstavnice Zaklade Žuta točka, Mladenka Majerić, upraviteljica Zaklade i Maja Glavaš Vodopija, predsjednica Upravnog odbora, koje su, u dijelu posvećenom PARTICIPACIJI GRAĐANA, predstavile rezultate nacionalnog istraživanja o filantropiji, pod nazivom “Jesu li građani Hrvatske dobri ljudi?”, koje je Zaklada provela u 2023. godini te predstavile program i daljne aktivnosti Zaklade.

Zaklada za izgradnju filantropske i fundraising kulture u Hrvatskoj – Žuta točka, provela je nacionalno istraživanje o navikama doniranja i stavovima o filantropiji građana Hrvatske koje je pokazalo razočaravajuće podatke kako je samo 8% građana Hrvatske u zadnje tri godine doniralo je novac, stvar ili uslugu nekoj neprofitnoj organizaciji. Koji su razlozi tome, kako povećati angažman građana, ali i poslovnog sektora za podršku društvenim temama te hoće li istraživanje koje Zaklada planira provesti u 2024. godini dati nove uvide, bila je tema prvog dijela predavanja.

U drugom dijelu predstavljen je program i aktivnosti koje Zaklada Žuta točka provodi u cilju izgradnje filantropske kulture i jačanja kapaciteta neprofitnih organizacija kroz inovativni primjer suradnje civilnog, obrazovnog i poslovnog sektora te ulogu koju jedinice lokalne samouprave imaju u tome.

Na Savjetovanju je bilo predstavljeno ukupno 29 tematskih izlaganja, a sve detalje možete pronaći na službenoj Internet stranici Udruge gradova:https://www.udruga-gradova.hr/odrzano-savjetovanje-o-lokalnoj-samoupravi-u-porecu/

Hvala Udruzi gradova na pozivu za sudjelovanje na Savjetovanju o lokalnoj samoupravi i mogućnosti da predstavimo istraživanje o filantropiji kao i daljnje aktivnosti Zaklade Žuta točka.

Fotka 1
Fotka 2
Fotka 3